top of page
Original on Transparent.png

Alle Videos
Cỏ sậy xuất ngoại câu chuyện nỗ lực khởi nghiệp THKG

Cỏ sậy xuất ngoại câu chuyện nỗ lực khởi nghiệp THKG

06:03
Play Video
Việt Nam thức giấc 15 12 2020 _ CỎ XUẤT NGOẠI _ TEO STRAW

Việt Nam thức giấc 15 12 2020 _ CỎ XUẤT NGOẠI _ TEO STRAW

09:34
Play Video
Sản xuất ống hút cỏ bàng

Sản xuất ống hút cỏ bàng

01:17
Play Video
KHỞI NGHIỆP SỐNG XANH - ỐNG HÚT CỎ BÀNG

KHỞI NGHIỆP SỐNG XANH - ỐNG HÚT CỎ BÀNG

08:37
Play Video
bottom of page